Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Seminář v Park City, Utah
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.07.2017 18:04:16
Seminář v Park City, Utah

Seminář v Park City je dnes 8. červnece 2017 v plném proudu. Během týdne probíhají přednášky o matematice a didaktice matematiky, diskuse o výuce pravděpodobnosti a statistiky v různých zemích. Učitelé si navzájem předávají zkušenosti. Výstupem semináře bude práce zodpovídající tři otázky, které si učitelé stanovili.

Zde jsou letošní tři otázky:

1. Význam výuky pravděpodobnosti a porovnání teoretického a aplikovaného přístupu.

2. Vztah mezi pravděpodobností a statistikou na základních a středních školách a využití technologií při výuce.

3. Příprava učitelů: co mohou učitelé nebo budoucí učitelé udělat, aby byli dobře připraveni učit pravděpodobnost a uměli řešit mylné představy studentů.

Doufám, že na všechny otázky najdeme správné odpovědi.

Blanka Dvořáková

Naší v Park City

Naší v Park City

Naší v Park City

Naší v Park City

Naší v Park City