Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Kurzem v zahraničí k inovaci výuky ukončen
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.07.2017 18:17:15
Kurzem v zahraničí k inovaci výuky ukončen

Od června 2015 do května 2017 probíhal projekt v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání – KA 1 Vzdělávací mobilita jednotlivců - Mobilita pracovníků škol. V daném období pět učitelů anglického jazyka vycestovalo do Velké Británie na jazykové kurzy. 

Učitelé následně zorganizovali setkání s učiteli z jiných škol, vytvořili výukové materiály, realizovali četné vzájemné hospitace a zlepšili se jak po stránce jazykové, metodologické, tak i v oblasti ICT. V případě zájmu o výukové materiály se obracejte na M. Řehákovou: rehakova@gymtce.cz.

Stručný popis vytvořených materiálů je zde.