Gymnázium Teplice
Hlavní menu
UK
Američtí studenti na Gymnáziu Teplice
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.06.2017 19:03:07
Američtí studenti na Gymnáziu Teplice

9. června 2017 navštívilo naši školu jedenáct studentů z University of Massachusetts Lowell v doprovodu pedagogů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Hosté se zajímali o historii Teplic v kontextu soužití s národnostními menšinami.

Střelbu ze vzduchovky a jiné pokusy…
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.05.2017 14:30:20
Střelbu ze vzduchovky a jiné pokusy…

Zažili na MFF UK studenti 5.B ve středu 24. května 2017 na pásmu Experimenty z mechaniky. Zjistili, že plandající hadr je před diabolkou neochrání i že pod dospělým člověkem lze vytáhnout prostěradlo (pokud tedy sedí na bobech). Program se setkal s nadšenými ohlasy a prohloubil respekt k setrvačnosti, pohybovým zákonům i gravitaci.

Výsledky testování kvartánů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.12.2016 15:47:19
Výsledky testování kvartánů

V květnu 2016 se žáci letošních tehdejích kvart A a B zúčastnili výzkumu CLoSE. Z výsledků jsme měli velkou radost. V matematice a kompetencích k učení žáci dosáhli nadprůměrných výsledků. Zprávu jsme zveřejnili.

Den otevřených dveří na MFF UK
RNDr. Zdeněk BERGMAN
25.11.2016 09:16:15
Den otevřených dveří na MFF UK

Ve středu 23. listopadu 2016 jsme se zúčastnili Dne otevřených dveří na MFF UK v Praze. V první části dopoledního programu jsme si vyslechli přednášku Simulace jevů kolem nás od 5 matematiků, působících na MFF UK, která se zabývala využitím matematických modelů v reálném světě.

Spolupráce s VŠ
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.11.2016 11:21:03
Spolupráce s VŠ

Naše škola se díky Pedagogické fakultě UK a francouzské École supérieure du professorat et de l’éducation d’Angers zapojila (již druhým rokem) do projektu stáží francouzských studentů na českých školách. Proro jsme v říjnu 2016 mohli hostit stážistku Amandine Geba.

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.04.2016 17:21:31
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

Dnes 5. dubna 2016 nás po letech opět navštívil Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. z MFF UK Praha. Tentokrát svou přednáškou na téma Částice ve fyzice připravil naše žáky na cestu do švýcarského CERNu. Ta se uskuteční na konci dubna. Organizátorem je Mgr. Eva Mojžišová.

Jak se stát podnikatelem
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.11.2015 21:56:33
Jak se stát podnikatelem

RNDr. Jaroslav Jochman absolvent MFF UK, obor experimentální fyzika, senior konzultant ve společnosti Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o. přednášel 24. listopadu 2015 žákům ekonomických seminářů Ing. Tomášové.

Den otevřených dveří na MFF UK
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.11.2015 20:44:28
Den otevřených dveří na MFF UK

Na Dni otevřených dveří 26. listopadu 2015 se dozvíte vše o možnostech studia na fakultě, získáte informace o přijímacím řízení a uplatnění absolventů. Budete mít možnost navštívit katedry i ústavy a při exkurzích nebo besedách se seznámit se širokou škálou vědeckých a výzkumných aktivit.

Jak pracovat s přístroji
RNDr. Zdeněk BERGMAN
21.09.2015 21:35:30
Jak pracovat s přístroji

Dne 21. září 2015 se uskutečnily čtyři workshopy pro žáky seminářů z fyziky i biologie zaměřené na používání měřícího systému Vernier. Školitelem žáků i učitelů byl pan Mgr. Petr Kácovský z KDF MFF UK. Tato akce proběhla v rámci projektu TIME - Technologies in Modern Education financovaného z programu Norských fondů a fondů EHP. I. Kuboňová

Kvinty na Matfyzu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.05.2015 22:16:43
Kvinty na Matfyzu

Ve středu 27. května 2015 se třídy 5.B a 5.E zúčastnily fyzikálních pokusů na MFF UK v Praze. Cesta tam byla poznamenána malými komplikacemi – porucha lokomotivy, přesto se nám ale podařilo šťastně dorazit. Přednášející nám předvedli spoustu pokusů a vše podali zajímavou formou. I když někteří studenti s vědami tohoto typu moc nesympatizují, můžeme říci, že jsme si z tohoto dne všichni něco odnesli. Anička Sedláčková, 5.E

Fyzika všemi smysly
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.04.2015 22:20:43
Fyzika všemi smysly

Dne 10. dubna 2015 se žáci sexty a septimy zúčastnili show Fyzika všemi smysly, která je složena z fyzikálních experimentů a organizuje ji KDF MFF UK. Přednáška obsahovala: experimenty s infračerveným zářením, elektrostatické hrátky, skládání barev pomocí vrtačky, netradiční kulinářství s indukčním vařičem, svět pohledem USB mikroskopu, magdeburské polokoule trochu jinak, zvuky neobvyklých hudebních nástrojů a další experimenty. I. Kuboňová

Náboj 2015
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.03.2015 15:17:09
Náboj 2015

Zítra 13. března 2015 nás bude na matematické soutěži Náboj konané na MFF UK v Praze reprezentovat deset žáků sext a oktáv. Jde o celostátní kolo pro kategorie Junior a Senior. Držíme jim palce.

Česká lingvistická olympiáda
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.01.2015 22:56:50
Česká lingvistická olympiáda

Vyhlašovatel soutěže MFF UK v Praze potvrdil výsledky školního kola, které proběhlo už 24. listopadu 2014. Můžeme tedy zveřejnit úspěšné řešitele. Nejvyšší počet bodů získal I. Loginov z 8.E, velmi nedějné jsou výsledky kvintánů M. Koška a K. Krausové, oba 5.B. Získané body neumožňují ani jednomu z našich studentů účast v národním kole. Snad příště?! J. Sanitriková

Přírodovědný inspiromat
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.01.2015 14:44:30
Přírodovědný inspiromat

Akce je určena pro učitele přírodopisu (biologie), chemie, fyziky a dalších přírodovědných oborů, trvá zhruba 90 minut a je zdarma. Organizují ji pracovníci Katedry didaktiky fyziky MFF UK v Praze a společnosti Edufor. Na Gymnáziu Teplice inspiromat proběhne 17. března 2015 od 14:00.