Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Pochvaly
Pomoc handicapovaným
RNDr. Zdeněk BERGMAN
20.06.2016 14:10:14
Pomoc handicapovaným

Uděluji pochvalu I. Brůžové, M. Nachtigalové, T. Sieglové a M. Kubíkové ze 7.E za pomoc handicapovaným dětem z Dětského rehabilitačního stacionáře, Kmochova cesta 1, Teplice. Velmi si vážím toho, když se naši žáci zapojují do charitatativních akcí.

Vážený pane řediteli,

Touto cestou chceme poděkovat čtyřem studentkám vašeho gymnázia. Navštěvují třídu 7.E a jsou to:

Irena Brůžová, Markéta Nachtigalová, Tereza Siegelová a Michaela Kubíková.

V sobotu 4. června 2016 dobrovolně pomáhaly při charitativní akci na pomoc handicapovaným dětem z Dětského rehabilitačního stacionáře, Kmochova cesta 1, Teplice.

Jejich přístup byl příkladný.

Feďjuková Drahuše - vrchní sestra stacionáře