Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Pochvaly
Den tvořivosti
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.06.2017 21:36:01
Den tvořivosti

GT se podílelo na dětském Dnu tvořivosti s Arkadií a Lions Clubem Teplice, který se uskutečnil 1. června 2017. Pochvala patří všem žákům, ktěří celé odpoledne pomáhali na jednotlivých stanovištích nebo se zasloužili o hudební zábavu. Jsou to:

4.A – K. Urbanová, H. Růžičková. T. Mažáriová, E. Kolouchová, O. Korb, B. Lacinová, A. Gorgol, G. Sigl, J. Hubáček, N. La Hong a K. Krchovová

5.A – Š. Doležalová, T. Láchová, D. Pavelčík, N. Moučková

5.B – T. Markalousová

7.D – Š. Růžička 

Děkujeme!