Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Žákům

Poslední zvonění

Jitka Říhová (7.C) - předsedkyně PGT: Byla či budou pro letošní rok stanovená nějaká pravidla týkající se posledního zvonění? Pokud vím, minulý rok byla Vámi vydána určitá omezení.
 

Zdeněk Bergman - ředitel školy: Ano, pravidla jsou tato:

  1. Rozloučení se žáků maturitního ročníku se školou může proběhnout poslední den školní docházky 5. a 6. hodinu. Do 14:00 musí všichni maturanti areál školy opustit.

  2. Rozloučení může být sice veselé, ale nesmí snižovat osobní důstojnost či poškozovat majetek osob a školy. Ráno (před 8. hodinou) nesmí být blokován vstup do školy pod záminkou "vybírání vstupného" či dokonce polévání žáků tekutinami.

  3. Vstup do učeben musí být pouze se souhlasem příslušného vyučujícího.

  4. I po opuštění školy jsou jsou studenti (v souladu se školním řádem) povinni chovat se tak, aby dělali čest sobě i škole. S tímto ustanovením je neslučitelné žebrání na ulici.

  5. Dojde-li ke škodám na zdraví, důstojnosti či majetku, budou vyvozeny důsledky v souladu se školním řádem a dalšími předpisy.

Smyslem vydání těchto pravidel je zabránit nesmyslnému a zběsilému řádění, které se projevuje třeba poléváním mladších spolužáků smrdutými látkami či vodou, ničením školních nástěnek, čmáráním na zdi apod.

15. září 2005

Studentská vědecká konference 2017
RNDr. Zdeněk BERGMAN
21.09.2017 20:41:57
Studentská vědecká konference 2017

22. listopadu 2017 se bude v Univerzitním centru VŠCHT Praha Unipetrol pod patronací společnosti Unipetrol a Nadace Unipetrol konat studentská konference.

Logická olympiáda 2017, soutěž pořádaná Mensou ČR
RNDr. Zdeněk BERGMAN
20.09.2017 00:01:59
Logická olympiáda 2017, soutěž pořádaná Mensou ČR

Tato soutěž je určena dětem a mládeži z celé České republiky. V roce 2017 proběhne již 10. ročník. Cílem soutěže je doplnit nabídku oborových olympiád o soutěž zaměřenou na logiku, o soutěž, která nevychází jen ze znalostí nabytých při školní docházce, ale podporuje samostatné myšlení dětí. 

Jak používat průkazy s čipem
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.09.2017 23:35:45
Jak používat průkazy s čipem

Od září 2017 se ve školním řádu objevila nová povinnost pro žáky - totiž přihlásit se svým studijním průkazem u čipové čtečky. Smyslem je registrace příchodu, která se promítne rovnou do třídní knihy. Přihlásit se můžete nejen u vstupu do kolárny (kde vám čip současně otevře dveře), ale také dalších tří čteček:

Dnes probíhají ústní maturity
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.09.2017 08:40:12
Dnes probíhají ústní maturity

Dnes 11. září 2017 zasedají dvě maturitní komise. Zhodnotí výkony žáků při ústních zkouškách a sdělí výsledky písemek - i když ne všech, protože z CZVV přišla tato informace:

Soutěž o nejlepší esej
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.09.2017 15:02:30
Soutěž o nejlepší esej

Knihovna Václava Havla vyhlásila 9. ročník soutěže o nejlepší studentskou esej žáků středních škol a vyšších gymnázií. Téma zní Má pravdu ten, kdo má nejvíce laiků? Esej je třeba odevzdat do 31. října 2017. První tři studenti z celé ČR budou finančně odměněni (1. místo 15.000 Kč, 2. místo 10.000 Kč, 3. místo 5.000 Kč). Více informací na webu. V. Trpka

Školní psycholog se vrací
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.09.2017 08:13:48
Školní psycholog se vrací

Školní psycholog PhDr. Vojtěch Hadraba poskytuje konzultace studentům, rodičům a zaměstnancům školy 13., 19., 25. a 26. září 2017, vždy od 14 do 16 hodin. Pracovna psychologa je v budově C, kabinet X.

Školní seznam literárních děl
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.09.2017 21:24:00
Školní seznam literárních děl

Jak již patrně oktaváni vědí, musí nejpozději do konce března 2018 vytvořit a odevzdat svůj seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka. Školní seznam literárních děl, katalog požadavků (zde mimo jiné naleznou na straně 10 kritéria pro výběr maturitních zadání) i vzor pro sestavení seznamu naleznou maturanti zde. Dnes je 5. září 2017 - tak pomalu abyste začali se čtením... O. Reich

Rozpis ústních maturit – podzim 2017
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.09.2017 14:22:11
Rozpis ústních maturit – podzim 2017

Dne 11. září 2017 se budou konat ústní maturitní zkoušky. Zkoušky proběhnou v učebnách č. 11 a 12 a časový rozpis je zde. Pro třídy 8.A, C, D budou zkoušky zahájeny v 8:55 hod. a pro třídy 8.B, E, F v 8:50. V dané časy také předsedkyně maturitních komisí sdělí žákům, kteří psali maturitní písemky z Bi a F, jejich výsledky. Všichni maturanti se dostaví ve společenském oděvu. M. Řeháková

Poradna pro závislé
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.08.2017 19:55:00
Poradna pro závislé

V Ústí nad Labem je od 1. července 2017 otevřena Krajská adiktologická poradna pro děti a dorost, která svou pomoc cílí na děti a mladistvé ve věku od 10 do 18 let ohrožené nějakou formou závislosti. Pro děti do 15 let je povinností přijít v doprovodu zákonného zástupce, služba je bezplatná. První sezení lze sjednat telefonicky nebo přes e-mail.

Rozpisy zkoušek
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.08.2017 13:58:53
Rozpisy zkoušek

Přinášíme vám podrobné údaje o termínech opravných a dodatečných zkoušek v posledním prázdninovém týdnu od 29. srpna do 1. září 2017:

Termíny podzimních maturitních zkoušek 2017
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.08.2017 15:55:29
Termíny podzimních maturitních zkoušek 2017

Připomínáme, rekapitulujeme a upřesňujeme informace k maturitním zkouškám, které jsou plánovány na září 2017:

Brigáda na GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.08.2017 15:45:14
Brigáda na GT

Pokud si chcete ještě v posledním prázdninovém týdnu přivydělat, tak oznamujeme, že dva mladí muži ve věku nad 18 let mají šanci. GT přijme brigádníky na týden od 28. srpna do 1. září 2017.

Letní brigáda
RNDr. Zdeněk BERGMAN
30.06.2017 19:09:28
Letní brigáda

Pokud vám už bylo 18, mohla by vás zajímat v létě 2017 práce v Penny marketu:

Jak studovat nebo pracovat v Německu?
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.06.2017 16:34:29
Jak studovat nebo pracovat v Německu?

Ve dnech 21. a 22. června 2017 se studenti tříd 7.B, 7.C a 7.E zúčastnili dvou přednášek – Dobrovolnictví pomáhá a Do Německa na zkušenou, během kterých se dozvěděli o možnostech studijních a pracovních pobytů v německy mluvících zemích.

Nabídka práce pro Vodafone
RNDr. Zdeněk BERGMAN
21.06.2017 21:48:43
Nabídka práce pro Vodafone

Jsme oficiální partner Vodafone Czech Republic a.s a nabízíme možnost připojit se do jednoho z našich prodejních týmů na našich pobočkách v Teplicích a Děčíně. Pozice jsou vhodné pro spolehlivé lidi, s dobrými komunikačními dovednostmi, zálibou v mobilních technologiích, chutí pracovat a vydělat si peníze. 

Podzimní maturity – termíny
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.06.2017 19:40:26
Podzimní maturity – termíny

K maturitě v září se mohou dostavit ti žáci, kteří podají řediteli školy přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období a učiní tak nejpozději do 25. června 2017. Další podmínkou je samozřejmě úspěšné ukončení posledního ročníku střední školy.

Distanční studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.06.2017 17:58:43
Distanční studium

Ředitel Gymnázia Teplice vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení ke studiu oboru 79-41-K/41 do distanční formy studia. Přihlášky je možné odevzdat do 29. června 2017. Předpokládaný maximální počet přijímaných je 20. Další podrobnosti jsou zde. Více informací u RNDr. Věry Ševčíkové.

Zhodnoťte maturity
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.06.2017 19:08:36
Zhodnoťte maturity

Maturantům 2017 nabízeme možnost vyjádřit se k průběhu maturit. Česká středoškolská unie připravila dotazník s cílem zajistit, aby maturity měly co nejhladší a pokud možno minimálně stresový průběh. Dotazník je zde.

Vyřazení absolventů 2017 - třídy B, D, E
RNDr. Zdeněk BERGMAN
31.05.2017 20:23:25

Od 18 hodin 31. května 2017 se odehrála slavnost označovaná jako vyřazení absolventů. Žáci oktáv B, D a E, kteří úspěšně zvládli maturitu převzali vasvědčení a diplom. Ke slavnostní atmosféře přispěli i hudebníci školního sboru zpěvem Gaudeamus igitur.

Vyřazení absolventů 2017 - třídy A, C, F
RNDr. Zdeněk BERGMAN
31.05.2017 20:15:04

31. května 2017 proběhlo od 17 hodin v aule školy slavnostní rozloučení s úspěšnými maturanty z oktáv A, C, a F. Čerstvým absolventům bylo předáno maturitní vysvědčení a diplom. Atmosféra byla slavnostní, jak se při takové příležitosti sluší.